richtermoc
R.Richtermoc
pospisil
Jan Pospíšil

S deklarovaným naplněním myšlenky Hořického soch. symposia a jeho ukončením, se však neztotožnila hořická radnice. Na výzvu starosty Mgr. Lad. Vrby se pořádání symposií ujal akad. sochař Roman Richtermoc (*1950 +2010), který především ve spolupráci se sochařem Karlem Neprašem, profesorem Akademie výtvarných umění v Praze, založil počátkem roku 2002 Občanské sdružení Hořické sochařské symposium. Sdružení pokračovalo v cestě, kterou se vydali jejich předchůdci. K tomu rozšířilo účast kvalitních zahraničních sochařů a to v kontaktu na mladé české sochaře. Dále pak založením nového sochařského parku Svatého Josefa, prostorově propojilo stávající sochařský park Svatého Gotharda s lomem U Sv. Josefa. Novým koncepčním prvkem symposia, bylo založení průběžné expozice “Nábřeží sochařů” v Hradci Králové. Té se v roce 2003 ujal člen Občan. sdružení  Hořické soch. symposium Mgr. Alexandr Gregar (*1943), tehdejší vedoucí Odboru kultury Magistrátu Hradce Králové. (Viz. podrobněji v sekci “Nábřeží Sochařů”).

Od roku 2010, po úmrtí Romana Richtermoce, se jeho odkazu ujímá a vedení symposia i sdružení přebírá žák profesora K. Nepraše MgA. Jan Pospíšil (*1975). Za jeho vedení se od roku 2012 pořádají Hořická soch. symposia jako bienále. S tímto krokem bylo současně možno výrazně posílit finanční zázemí symposia.

 

historie06 2013 - Plochy sochařského parku Sv. Josefa jsou za 10 let plné. Mají být proto rozšířeny.

historie07 2009 - Hradec Králové - část nábřeží Labe před jeho úpravou. I tak sochy Hradci slušely.