HOŘICKÉ SOCHAŘSKÉ SYMPOSIUM - PROPOZICE

Termín symposia: 1.7.2021 – 25.7.2021.

30.6.2021 – příjezd účastníků symposia.

1.7.2021 – zahájení symposia, přivítání

sochařů na radnici v Hořicích.
– Během symposia jsou organizovány kulturní programy, výlety a exkurse dle přání sochařů.

23.7.2021 – ukončení prací.

24.7.2021 – převoz soch z Hořic do Hradce

Králové a jejich instalace.

25.7.2021 – slavnostní vernisáž Nábřeží sochařů

v Hradci Králové.

26.7.2021 – odjezd účastníků symposia.


Organizace symposia:

 1. Symposium se koná v Hořicích. Pracovní místo je v „Lomu u Svatého Josefa”.
 2. Na symposium jsou zváni 4 sochaři (doprovod sochařů je možný).
 3. Ubytování sochařů je v Hořicích (hotel „Královský dvůr“ na náměstí).
 4. Sochaři dostanou přidělen 1 osobní automobil na cestu z hotelu na pracoviště (1,6 km) a k případné soukromé potřebě.
 5. Každému ze sochařů bude přidělen 1 pomocník.
 6. Pracoviště je vybaveno dostatečným počtem potřebného osobního náčiní, pneumatického a elektrického nářadí, jeřábem a dalšími pomůckami. Místo je vybaveno úkrytem pro nářadí a dřevěnou chatou, která se dá využít k vaření, jídlu, odpočinku atd.
 7. Po celou dobu trvání symposia je sochařům k dispozici anglicky hovořící asistentka, kterázařídí pomoc, či přání účastníků symposia.
 8. Provedené sochařské dílo bude vystaveno minimálně 1 rok v Hradci Králové na akci „Nábřeží sochařů“. Poté bude převezeno zpět do Hořic a trvale instalováno v Sochařském parku Sv. Josefa. Instalace sochařského díla bude konzultována s architektem, který je zodpovědný za kompozici sochařského parku.

Podmínky symposia:

 1. Účastník symposia vytvoří během konání symposia jedno sochařské dílo dle svého návrhu. Organizátor symposia si neklade podmínky na výtvarné či námětové zpracování sochařského díla.
 2. Použitý materiál je místní hořický pískovec. Požadavky sochaře na velikost (cca 3 m2) a tvar bloku kamene, je zapotřebí předem dohodnout s organizátory symposia.
 3. Dokončené práce přejdou na základě darovací smlouvy do majetku organizátora symposia, tzn. Spolku Hořické sochařské symposium. Obdarovaný se zavazuje, že darovanou plastiku nikdy neprodá a trvale ji umístí v Sochařském parku Sv. Josefa v Hořicích.
 4. Každý účastník symposia obdrží od pořadatele příspěvek na pobyt na symposiu ve výši 2 000,- €. (50% obdrží při příjezdu do Hořic a 50% při dokončení sochařského díla).
 5. Organizátor symposia proplatí na základě předložení platného účetního dokladu náklady na cestovné z místa bydliště sochaře do Hořic a zpět. Náklady na cestovné doprovodu sochaře organizátor symposia nehradí.
 6. Organizátor symposia financuje ubytování účastníků včetně hotelové snídaně a společné akce pořádané symposiem. Náklady na ubytování doprovodu sochaře nejsou hrazeny. Jídlo (mimo snídaně) si hradí účastníci symposia sami z přiděleného grantu.
 7. Účastník symposia je povinen si sám zajistit úrazové pojištění.

Vaše případné dotazy odesílejte prosím na adresu organizátorů symposia: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.