A2-1-A1 A2-1-A2
A2-1-B1 A2-1-B2
A2-1-C1
  1. Pohled do jedné ze školních sochařských dílen okolo roku 1910. Uprostřed sedí architekt Václav Weintzettl, ředitel sochařské školy v letech 1904 - 1929, (mj. autor Riegrova obelisku).
  2. Raimanův pískovcový lom (kolem r. 1910), patřící dnes do soustavy lomů "U Svatého Josefa".
  3. Studenti soch. školy (1912). Sedí prof. Ing. arch. Emil Dufek, zleva stojí K.Samohrd, V.Žalud, atd.
  4. Podle návrhu prof. Moravce a Cechnera započala roku 1893 stavba hřbitovního portálu, kamenosochařské práce prováděli žáci školy. (14,5 m vysoký portál byl dokončen v r.1907).
  5. Převoz hrubě opracovaného monolitu Riegrova obelisku (váha 34 tun). Jeho transport na Gothard byl realizován v r.1903. Tam byl také definitivně opracován a v roce 1907 odhalen.