Spolek hořické sochařské symposium

Doručovací adresa: Wonkova 340, 500 02 Hradec Králové Sídlo sdružení: .......................................... Luční 1984, 508 01 Hořice Telefon: ............................................... +420 493 621 048 / +420 736 266 435 Mail: info@symposiumhorice.cz / web: www.symposiumhorice.cz

Předseda: Mga. Jan Pospíšil / Jednatel: Ing. Martin Samohrd Registrace sdružení: min.vnitra - 28.3.202, čj. KKII-1/49778/02-R