5. Hořické sochařské symposium - 1989

1989 A1 1989 A2
MARIE BICHLER - SUCHÁNKOVÁ
ŠVÝCARSKO
“DŮM”
1989 A3 1989 A4
1989 B1 1989 B2
ELLEN JILEMNICKÁ
ČSSR
“DORT VE VĚTRU”
1989 B3 1989 B4
1989 C1 1989 C2
JAROMÍRA NĚMCOVÁ
ČSSR
“BRÁNA”
1989 C3 1989 C4
1989 D1 1989 D2
JURAJ HOVORKA
ČSSR
“MALÁ NOČNÍ HUDBA”
1989 D3 1989 D4
1989 E1 1989 E2
PAVEL MIZERA
ČSSR
“VLNA”
1989 E3 1989 E4
1989 F1 1989 F2
MILAN VÁCHA
ČSSR
“SLUNEČNÍ HODINY”
1989 F3 1989 F4