association of the sculpture symposium in horice

delivery address: Wonkova 340, 500 02 Hradec Králové headquarters: ................................................. Luční 1984, 508 01 Hořice phone nr.: ............................................... +420 493 621 048 / +420 736 266 435 e-mail: info@symposiumhorice.cz / web: www.symposiumhorice.cz

association chairman: Mga. J. Pospíšil / executive director: Ing. M. Samohrd association registration: ............. min.vnitra - 28.3.202, čj. KKII-1/49778/02-R